Nieuws van Jetske

 

Slaapoefentherapie en Mindfulness bij slaapproblemen helpt!

Jetske Zeinstra geeft slaapoefentherapie aan volwassenen en (ouders van jonge) kinderen die slaapproblemen hebben.

Goed slapen kunnen we leren middels de 24-uurs aanpak. De invloeden van de dag lopen door in de nacht en gezond slaapgedrag is overdag al aan te leren. Uw brein bepaalt wanneer u slaapt of wakker bent, de kwaliteit van slaap wordt beinvloed door: de biologische klok (meerdere cycli), slaapdruk (slaapbehoefte) en arousal (alertheid). Binnen de slaapoefentherapie krijgt u begeleiding in:

  • Bewustwording en inzicht m.b.t. de samenhang van uw klachten en uw slaapprobleem (moeite met inslapen of doorslapen, te vroeg wakker worden of gecombineerd).
  • Slaapbehoefte, de behoefte aan slaap van de hersenen (verschilt per leeftijdscategorie)
  • Gezonde leefstijl, zoals: aandacht voor voeding en beweging, structuur dag-nacht ritme
  • Juiste slaapgewoonten, gezond slaapgedrag, regelmaat en rustmomenten overdag (resetten)
  • Praktische ontspanningsoefeningen: uit het hoofd en in het lichaam komen, van denken naar voelen

 

De geaccrediteerde scholingen heeft Jetske Zeinstra gevolgd bij Meditrainer.nl. De docent en oprichter van Meditrainer.nl en slaapoefentherapie.nl is Fancis Lanen, oefentherapeut Mensendieck en ervaren trainer in eerstelijns scholingen aan oefentherapeuten Cesar en Mensendieck voor Slaapoefentherapie bij volwassenen en kinderen.

Zie voor meer informatie over slaap en slaapproblemen de website:

https://www.slaapoefentherapie.nl/

 

 

 

 

 

<< Ga terug naar de vorige pagina

 
 
Wanneer we eenmaal gewend zijn geraakt aan een foutieve lichaamshouding, voelen we de overbodige inspanning niet langer.