Aansprakelijkheid - Klachtenprocedure

 

Aansprakelijkheid Praktijk Zeinstra
 
  • Deelname aan de activiteiten van Praktijk Zeinstra geschiedt geheel op eigen risico. Respecteer je grenzen en forceer niets. Je bent en blijft zelf verantwoordelijk.
  • Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een arts.
  • Overleg in geval van gezondheidsklachten met de arts of deelname aan betreffende activiteit raadzaam is.
  • Stel de docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden (bv. hoge bloeddruk, spier­ of gewrichtsklachten etc.). Mogelijk kan de docent individuele aanwijzingen geven, die van belang zijn.
  • Onderbreek bij klachten een activiteit (pijn, kramp, duizeligheid, misselijkheid etc.) en stel de docent hiervan direct in kennis.
  • Volg de aanwijzing van de docent op en vraag wanneer iets niet duidelijk is.
  • Praktijk Zeinstra is niet aansprakelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de cursist / cliënt, noch voor enig lichamelijk letsel dat voor, tijdens of na een les is ontstaan.

 

Klachtenprocedure oefentherapie Mensendieck

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

U bent onder behandeling -of u bent onder behandeling geweest- van een oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Deze zal al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen.
Op onderstaande link leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Praktijk Zeinstra is lid van de beroepsvereniging VvOCM en via de VvOCM kunt u hierover meer informatie vinden . 

Kijk op de site van de beroepsvereniging VvOCM voor de klachtenprocedure.