Directe Toegang

 

Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)

Maakt oefentherapie voor iedereen rechtstreeks bereikbaar. Vanaf 1 juli 2008 kunt u rechtstreeks naar de
oefentherapeut Cesar / Mensendieck, zonder verwijsbrief van uw (huis-) arts.


Wat is DTO?

Mensen met (spannings­) klachten die samenhangen met houding en beweging, weten zelf vaak heel goed
wat ze nodig hebben. Voor veel van deze cliënten is oefentherapie de aangewezen behandeling.
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck zijn bewegingsspecialisten bij uitstek. Zij kijken naar het
verband tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes en stellen voor elke client een
individueel behandelprogramma samen.

DTO geeft cliënten de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van hun huisarts, een
oefentherapeut in te schakelen. De drempel verdwijnt en daardoor verbetert de toegang tot de zorg
aanzienlijk. Voortaan kan de cliënt de kortste weg naar de juiste behandeling nemen en, samen met zijn
oefentherapeut Cesar of Mensendieck, zo snel mogelijk aan zijn herstel gaan werken.


Hoe werkt DTO?

De cliënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst worden gescreend.
Deze screening moet aan het licht brengen of de cliënt met zijn klachten bij de oefentherapeut inderdaad
aan het juiste adres is. Deze stap is dus heel belangrijk. Want blijkt er iets anders aan de hand te zijn,
bijvoorbeeld een aandoening waarvoor oefentherapie (nog) niet is geïndiceerd, dan moet dat natuurlijk zo
snel mogelijk helder zijn. In zo'n geval krijgt de cliënt het advies om alsnog naar de arts te gaan.
In alle andere gevallen volgt stap twee, waarin de oefentherapeut nader onderzoekt of oefentherapie voor
de betreffende cliënt zinvol is. Zodra dat vaststaat, zal de oefentherapeut met de clënt concrete afspraken
maken over bijvoorbeeld de aard, de start, de duur en het te bereiken doel van de behandeling.