Eisen zorgverzekeraars

 

Waarom contractvrij werken?

Sinds de Zorg in 2006 uit het nationale ziekenfonds en in de vrije markt is neergezet, is er een sterk verdienmodel bij (directeuren van) zorgverzekeraars ontstaan, waardoor de kwaliteit van zorg in toenemende mate is verminderd en duurder geworden.

Het is voor diverse zorgverleners al jaren met buikpijn de contracten ondertekenen en werken onder de kostprijs. In deze contracten staan steeds meer voorwaarden over: het verplicht uitvoeren van patiënt -tevredenheid enquêtes, behandelindexen (hoeveel behandelingen per klacht wij mogen geven, ongeacht de vergoeding in het aanvullende pakket), behandelduur, openingstijden, eisen over inrichting en administratie die hand in hand gaan met de toenemende digitalisering en datazucht (gegevensuitwisseling voor geld en controledoeleinden).
Voor de privacy leverde ik bijvoorbeeld zo weinig mogelijk data van mijn cliënten uit het elektronisch patiënten dossier (EPD) aan de zorgverzekeraars, waardoor ik het laagste tarief voor mijn behandelingen kreeg. Dit alles wordt gepretendeerd onder het mom van kwaliteitseisen.

Kwaliteit van zorg heeft naar mijn weten niets te maken met bovenstaande voorwaarden, juist wel met opleidingen, bij- en nascholing, meer cliëntentijd i.p.v. toenemende administratie en ervaring. Ik vind het belangrijk als oefentherapeut en yogadocent met een holistische kijk naar de mens mijn vaardigheden zo breed mogelijk te blijven ontwikkelen. Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici, om hier ingeschreven te kunnen blijven, moeten we elke 5 jaar voldoende punten halen door het volgen van opleidingen en bij en nascholingen.

Zonder eisen en restricties vanuit een zorgverzekering heb ik de vrijheid om mijn behandelkeuzes af te stemmen op de behoefte van de cliënt, i.p.v. een zorgverzekering die zich indirect ook bemoeit met het behandeltraject.

Hieronder meer verdieping in 2 interviews over contractvrije zorg en over de toenemende macht en datazucht van de zorgverzekeraars en de overheid.

 
 
Ons eigen lichaam is het beste gezondheidssysteem dat we hebben – als we tenminste weten hoe we ernaar moeten luisteren.