Raakvlakken van Mindfulness (Vipassana)
en Mensendieck

 

 
 
  • Bewustwording van het lichaam, bij Vipassana (Mindfulness) ook altijd bewustwording van de geest (het denken en het gevoel erbij) en de ademhaling.
  • Gewoonten en patronen: zo hebben we zowel automatische, veelal onbewuste gedachtepatronen als automatische gewoontehoudingen –en bewegingen
  • Het is een gedragsverandering –en  een bewustwordingsproces
  • Vanuit zelf voelen en ervaren, krijgt u inzicht in uw automatische patronen, waardoor u gaat openstaan en de 1e stap naar gedragsverandering kan optreden.
  • Bijv. Wanneer we teveel denken (b.v. over wat we allemaal moeten doen) en u steeds druk bezig bent (al is het maar in uw hoofd), voelen we vaak niet onze onbewuste spanningspatronen in het lichaam, bijvoorbeeld schouders optrekken en oppervlakkig ademhalen.
  • Lichaamsgerichte bewegingsoefeningen, met aandacht en langzaam de beweging verkennen en ervaren, kortom waarnemen. Zo kunnen we de eventuele overbodige spanningen die we in het lichaam en in de ademhaling maken, ervaren en herkennen.
  • Het lichaam als een geheel leren waarnemen en niet alleen daar waar u eventueel last van heeft.

 
 
Op het moment dat we ons werkelijk bewust zijn van hetgeen we doen, hebben we werkelijke een keus – dan treedt er verandering op.